مدیریت صنایع و بهره وری

سیستم جایزه در آمریکا

شاخص هایی که برای ارزیابی داوطلبان جایزه ماکلوم بالدریج استفاده می شوند، عبارتند از:
رهبری ۱۰ درصد ، اطلاعات و تحلیل ۶ درصد، طراحی راهبردی کیفیت ۹ درصد التزام به منابع انسانی ۱۵ درصد ، تضمین کیفیت کالاها و خدمات ۱۵ درصد ، نتایج کیفیت ۱۵ درصد، و رضایت مشتری ۳۰ درصد

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/۱٢
comment نظرات ()