مدیریت صنایع و بهره وری

پنج فرمان براي تفكر استراتژيك

پنج فرمان براي تفكر استراتژيك در كتاب ارزشمندي با همين نام به قلم دكتر وفا غفاريان و دكتر غلامرضا كياني راههاي مناسبي براي ارزش آفريني هستند. آنها را به‌كار گيريد.
فرمان اول : بيش از اطلاع گيري به دنبال يادگيري از محيط باشيد؛
فرمان دوم : بيش از پاسخ به نيازهاي كشف شده به دنبال كشف نيازهايي باشيد كه به آنها پاسخ داده نشده اند؛
فرمان سوم : بيش از اهداف مياني چشم به اهداف نهايي داشته باشيد؛
فرمان چهارم : بيش از قابليت سازي براي توليد، به دنبال قابليت سازي براي رقابت باشيد؛
فرمان پنجم : در حركت به سوي هدف، بيش از سرعت به دنبال راه ميان بر باشيد.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:۱٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۳/٢
comment نظرات ()