مدیریت صنایع و بهره وری

ناپايداری در معماری و ساختمان

تغییر و تحول بسوی ناپایداری حتی در معماری نیز بازتاب یافته است ، یعنی  در آن بخش از محیط فیزیکی که در گذشته احساس ثبات را در انسان بشدت تقویت کرده است . کودکی که عروسک باربی خود را تعویض می کند ، ناپایداری  ساختمانها و دیگر بناهای بزرگ گرداگرد خویش را نیز تشخیص می دهد . ما ساختمانهایی را که نقش شاخص دارند ویران می کنیم . همه ی خیابانها و شهرها را درهم می کوبیم و با سرعتی سرسام آور خیابانها و شهرهای جدیدی می سازیم . انسان آمریکایی که  دنیایش را ساخت و دقیقا می داند که این چقدر شکننده و متغیر است . بناهای نیویورک عملا در طول یک شب ناپدید می شوند و در طی یک سال چهره شهر بکلی عوض می شود . باک مینستر فولر طراح و فیلسوف زمانی نیویورک را چنین توصیف کرد :  فرآیند دائم تخلیه ها ، تخریب ها ، اسباب کشیها ، زمینهای موقتا بایر ، بناهای جدید و باز تکرار همه اینها . این فرآیند اساسا شبیه آیش سالانه محصول در مزارع است . شخم زدن ، کاشتن دانه جدید ، برداشت ، شخم زدن و کاشتن محصولی دیگر . بیشتر مردم عملیات ساختمانی را که کوی و برزن ها را مسدود می کند .......... دردسر هایی موقتی می دانند که بزودی از میان خواهد رفت و جایشان را آرامشی پایدار خواهد گرفت . اینان هنوز ثبات و تداوم را که از بقایای نگرش نیوتونی به جهان است ، امری طبیعی می دانند . ولی کسانی که از آغاز این قرن در نیویورک و همراه با این شهر زندگی کرده اند عملا زندگی کردن بر اساس نسبیت اینیشتن را به تجربه دریافته اند

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۳/٧
comment نظرات ()