مدیریت صنایع و بهره وری

انقلاب سوم صنعتی

به مطالبی که در زیر می آید توجه نموده و جایگاه و فاصله خودمان را با انقلاب سوم صنعتی

روشن سازیم :

امروز سومین انقلاب صنعتی در جریان است . میکروالکترونیک - رایانه - مخابرات - و ارتباطات

دور برد - مواد مصنوعی - ربات و بیوتکنولوژی همه شئون زندگی را دگرگون می سازند .

بیوتکنولوژی ویژگیهای خود حیات را تغییر می دهد. دیگر ناگزیر نخواهیم بود با بیماریهای ژنتیکی

و ارثی بسازیم . گیاهان و حیواناتی جدید با ویژگیهای متفاوت در حال بوجود آمدنند.

کدامیک مقدم است - اینترنت که جریان سریع و ارزان اطلاعات را ممکن می سازد یا موادی

جدید مانند فیبر نوری که وجود اینترنت را ممکن ساخته است ؟ آنچه که واقعا تغییر می کند

اطلاعات ما در باره چیزهایی است که می خواهیم بخریم نیست - بلکه شیوه خرید مایحتاج

روزانه زندگی است - و چیزهایی که می خریم . انبار های فیزیکی تعطیل می شوند .- انبار

های الکترونیکی جای آن را می گیرد . در هر دو مورد -. پوشاک خود را از پارچه هایی می خریم

که به جای پنبه از لیکرا و کولار بافته شده اند.

میکرو الکترونیک پرتو لیزر را در اختیار بشر می گذارد -. که خطوط اصلی صنعت ارتباطات دوربرد

را به کار می اندازد -. اما همین لیزر جراحی چشم را ممکن می سازد که عینکهای طبی را از

گردونه خارج خواهد کرد . در پزشکی -. جراحی اندامهای ریز خود یک انقلاب است . رباتهای

بزرگتر در ساخت و تولید تقریبا هر چیز انقلابی پدید می آورند . رایانه های سوار بر تراشه طرز

کار موتور خودرو ما را تغییر می دهند . لیزر در دیسک فشرده ماهیت و کیفیت موسیقی که

گوش می دهیم را تغییر داده است

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/۱٤
comment نظرات ()