مدیریت صنایع و بهره وری

نگرش مديرانه

هیچ بخشی از منابع بارور صنعت از نظر بازدهی ضعیف تر از بخش منابع انسانی نیست . آن عده ی اندک از بنگاه ها یی که توانسته اند از منبع دست نخورده  توانایی و نگرش انسان  برخوردار شوند از حیث بهره وری و بازدهی به دستاورد های چشمگیر رسیده اند . با استفاده ی بهتر از منابع انسانی در بیشتر صنایع - فرصتی بزرگ برای افزایش بهره وری فراهم می شود . به این دلیل مهم ترین دغدغه ی مدیران عملیاتی باید مدیریت بر کارکنان سازمان باشد نه مدیریت بر امور بی جان - که تا کنون طرف توجه بوده است . همچنین عوامل موثر بر بازدهی و بهره وری منابع انسانی در امر تولید را می شناسیم . عامل اصلی نه مهارت است نه دستمزد - این عامل نگرش است - نگرشی که ما آن را نگرش مدیرانه می نامیم . در نگرش مدیرانه - فرد به شغل - کار - و حاصل کار خود چنان می نگرد که مدیر - یعنی با در نظر گرفتن گروه و محصول به طور یکپارچه .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱۱/٤
comment نظرات ()