مدیریت صنایع و بهره وری

کارخانجات قديمی

براستی با این کارخانجات قدیمی چه باید کرد ؟ این سئوالی است که پیش پای مهندسان صنایع وجود دارد . آیا باید آنها را حفظ کنیم . یا باید آنها را نابود نماییم ؟ ! یا خرابشان کنیم . این رقیق تر است تا نابود کردن آنها . وضعیت دنیا را میتوان در لباس آبی ها . یا لباس سفید ها . و هم اکنون خودمختارها و دانشمندان یا دانشگر ها تقسیم نمود . کارخانجات ما بیشتر لباس آبی ها هستند آیا با داشتن لباس آبی ها میتوانیم به سود یا درآمد خوبی دست پیدا کنیم هم اکنون که جابجایی در قدرت پیش آمده و هر کس میتواند با داشتن چند دانشمند به هر مقدار سود برسد آیا حفظ لباس آبی ها یا شرایط لباس آبی ها کار درستی است . دانشگاه ها و اندیشمندان ما در این ارتباط خیلی میتوانند کمک نمایند . راه بشیار روشن است اگر خودمان نخواهیم به تاریکی برویم یا چشمانمان را نخواهیم ببندیم . بنظر من با توجه به امکاناتی که داریم و نیروی جوان که سرمایه های ارزشمند کشور می باشند اگر به سمت دانسگرها یا دانشمندان برویم بهتر است تا نظر شما چه باشد

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٢:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱۱/۸
comment نظرات ()