مدیریت صنایع و بهره وری

مطالب آموزنده

*اگر مردمی ندانند که از کجا آمده اند -. نخواهند فهمید که به کجا باید بروند . کسانیکه گذشته

را در یاد و نقشه آینده را در دست نداشته باشند سرگردانانی ره گم کرده در بيابانند ...........


*شرکت ما ممکن است منابع و امکانات خوبی در اختيار داشته باشد . اما شرکتی که بتواند با

استراتژی خود بهترين استفاده را از منابع بنمايد -. بازار را قبضه می کند................


*هیچ چیز به خودی خود خوب یا بد نیست -. فکر ما آنرا خوب یا بد جلوه گر می سازد ..........*در زندگی نکته با مزه ای هست -. اگر چیزهای متوسط را نیذیرید -. اغلب اوقات بهترین ها

نصیبتان خواهد شد ...........................


* هرگز چیزی عوض نمی شود . این ماییم که تغییر می کنیم .......................


*هر آنچه بشر آموخته است -. از طریق آزمایش و خطا بوده است -. انسانها تنها از طریق

اشتباه به حقیقت می رسند ..........................


* تردید ها به ما خیانت می کنند . ما را از کوشش بر حذر می دارند و از ییروزی هایی که به

احتمال زیاد نصیب ما خواهد شد محروم می سازند ..............


* راز موفقیت این است : هدفی را بی وقفه دنبال کنید .................

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/۱٩
comment نظرات ()