مدیریت صنایع و بهره وری

راهی نو در مديريت

چگونه می توان به دنیای نمادین پای نهاد؟ فرصتها و خطرات این راه کدام است؟ چگونه باید اقدام نمود؟ ریسک آن چه میزان می باشد و چگونه باید خطرات آن را ارزیابی کرد؟ چگونه باید دگرگونی های لازم را بوجود آورد؟ این سوالات و سوالات دیگری که ممکن است مطرح نشده باشد، ولی بر روی کار تاثیر بگذارد مدام باید مورد پرسش قرار کرفته و حتما هم پاسخ درخوری برای آنها تهیه گردد. اما برای ورود به دنیای نمادین، لازم است که برخی از اصولی که هم اکنون وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم.

    مدیریت فعالیتی است که بر جنبه های عینی مشخص قابل دیدن و اندازه گیری تکیه دارد.

   ما چندین صد سال تجربه در اداره کارخانه ها، دستگاه ها، ساختمانها و مانند آن داریم و بعنوان مدیر به جنبه های لمس ناپذیر کار بدبین هستیم. کارکرد واحدهای درون سازمانی (فناوری اطلاعات) آنچنان محدود و ناچیز است که اغلب فناوری و اطلاعات را دو مقوله نامربوط به می شناسند. فناوری اصلاعات را چیزی مدیریت ناپذیر می دانند و برای آن رسالت چندانی قائل نیستند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٩:٥۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٥/۱۱/٢٩
comment نظرات ()