مدیریت صنایع و بهره وری

بهره وری

جامعه ای ثروتمندتر است که بهره وری عوامل تولید آن بالاتر باشد. بهره وری -. گنج راستین

نهفته در درون هرم ثروت است . بیرون هرم -. بدون رشد بهره وری -. نمایی با شکوه اما ---

توخالی است. رشد بهره وری تعیین کننده کل بازده قابل استحصال و قابل تقسیم است. اگر

کیک اقتصادی کشور رشد کندی داشته باشد بین صدر نشینان جامعه تقسیم می شود و آنها

را به ثروت کلان می رساند . اما اگر کیک ثروت رشدی سریع داشته باشد جامعه ای ثروتمند

پدید می آید که در آن همه مردم در ایجاد ثروت شریکند . مزد بسیاری از افراد واقع در پایین هرم

اجتماعی رو به افزایش نخواهد بود مگر اینکه پایه های رشد بهره وری مستحکم باشد .

این پیام را باید کسی بشنود که دنبال گنج می گردد . باید سازنده شد -. نه جوینده گنج -.

تا به گنجینه های افزایش رشد بهره وری در درون هرم ثروت دست یافت .

با حذف صنایعی که بهره وری پایین دارند-. میانگین بهره وری کشور افزایش می یابد . کشور

محصولا تی را که تولید می کرد از کشور های دیگر وارد می کند و کارگران خود را در صنایعی

به کار می گیرد که ارزش افزوده آنها بیشتر باشد .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٧:۳۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱۱/٢٥
comment نظرات ()