مدیریت صنایع و بهره وری

مديريت بر هزينه ها

چکيده :

آیا در کاهش هزینه ها، رمز و رازی وجود دارد؟ چرا اجناسی که به کشور وارد می شوند از قیمت کمتر و کیفیت بهتری برخوردارند؟ برای حل مشکل گران بودن اجناس چه راهی را باید بپیمائیم؟ دنیای عینی و دنیای نمادین چیست؟ سیر در کدام دنیا در شرایط فعلی به نفع کشور است؟ آیا بشر باید روباطها را بهتر می ساخت که بتوانند از پله ها بالا روند یا او را فریب دهند و یا خود به دنیای آنها وارد می شد؟ انقلاب اطلاعات چیست و انقلاب اول و دوم آن چه بوده است؟ پاسخ این موارد در مقاله زیر آورده شده است.

  کلید واژه: دنیای عینیدنیای نمادیناطلاعاتکاهش هزینهحقیقت نمادینمشتری مداری

  بررسی روشهای کسب و کار در دنیا و شکلهای آن می تواند تاثیر بسزایی بروی تصمیم گیری و تصمیم سازی جهت ساختن صنایع کشور داشته باشد. چگونگی استفاده از سرمایه ها و فرصتها است که آینده صنعتی کشور را خواهد ساخت. اگر این سرمایه ها بدرستی مصرف شود، قطعا اثرات آن در آینده بسیار موثر است. به همین خاطر باید به شناخت وضعیت فعلی صنایع و شرایطی که بر آنها ترتیب است بپردازيم .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:۳٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/٢
comment نظرات ()