مدیریت صنایع و بهره وری

ادامه مديريت بر هزينه ها ۱

کسب و کارهای امروزین در دو دنیا به رقابت مشغولند، دنیای عینی منابع که در چشم مدیران آشنا است، و دنیای نمادین ساخته شده از اطلاعات. رهبران و مدیران ارشد بایستی سازمان، توانمندیها، کاستی ها، فرصتها، و تهدیدها را از هر دو جنبه عینی و نمادین تحلیل و ارزیابی کنند. رخدادهای هر دو قلمرو می تواند کسب و کار را پیشتاز یا نابود نماید.برای تشریح بهتر دنیای عینی و دنیای نمادین به تعریفی از آنها می پردازیم که شامل هر کسب و کاری از هر دو کونه عوامل بوجود می آید: عینی و نمادین  . ساختمانها، دستگاهها و انسانها از گروه عوامل عینی هستند. اطلاعات بدست آمده در مورد مشتریان، دانش بهره برداری بهینه از یک فرآیند تولید، و حقوق ناشی از در اختیار داشتن یک اختراع را عوامل نمادین می گویند. در عمل، بشر همواره به دنبال دنیای عینی است. این شرایط همچنان در جهان سوم پابرجا می باشد. اما جهان اول به دنبال راهکاری است که بتواند رویاها را تبدیل به محصول نماید. از آغاز سده بیستم، انسان در اندیشه ساختن آدمکهایی بود که حتی توانائی انجام کارهای ابتدائی را داشته باشند. این آرزو با پرواز و نشستن بر روی کره ماه برابر بوده است.

انسان همواره خود را معیار پیشرفت فرآیندهای فنی می گیرد. بر روی ساخت آدمکها فراوان کار شده، هر چند پیشرفت آهسته می باشد. هم اکنون آدمکهائی ساخته ایم که می توانند جائی را بمباران کنند. ولی بالا رفتن از پله ها همواره برایشان دشوار است. بی تردید هنوز آدمکهائی ساخته نشده است که بتوانند انسان را گول بزنند! چرا باید نگران اینگونه دشواری ها باشیم؟ چرا بجای ساختن رایانه ای که بتواند به دنیای مادی انسانها پا بگذارد، خودمان به دنیای رایانه ها وارد نشویم؟ حقیقت نمادین. اینگونه به موضوع نگریسته است: بجای واداشتن رایانه ها به کارهای انسانی، راه رفتن، سخن گفتن، انسان را به دنیای رایانه ای می برد. دنیای نمادین شاید بسی هیجان انگیزتر و شگفت آفرین تراز دنیای عینی ما باشد. در این دنیا از دشواری های ناشی از نیروی جاذبه، محدودیتهای سه بعدی و سختی اشیاء خبری نیست. نباید در شگفت بود که چرا فیلمهای دنیای نمادین اینگونه مورد پذیرش انسانها قرار می گیرند. ما دنیای عینی خود را همواره پیش چشم داریم. چرا به دنیای خیالی که به دشوارترین آرزوها و رویاهای انسانی جامه عمل می پوشاند، وارد نشويم .

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/٢
comment نظرات ()