مدیریت صنایع و بهره وری

مديريت بر هزينه ها ۲

بدین ترتیب بود که انسان وارد دنیای نمادین گشت. اما در این دنیا فقط باید به دنبال خیال و رویا بود یا می توان از آن در ساخت محصولات نیز بهره گرفت؟ البته ذکر این نکته نیز قابل اهمیت است که سینما پس از وارد شدن به دنیای نمادین بود که به صنعت سینما تبدیل گردید. چگونگی انجام کار اینچنین است. همه فرآورده هائی را که می توان به "بیت" رایانه ای تبدیل کرده و از راه سیمهای تلفن به سوی مشتریان فرستاد، با انقلاب اطلاعات روبرو می باشند. حتی عینی ترین کارها نیز با پاره ای از خدمات و جنبه هایی از اطلاعات همراهند. یک بلبرینگ، تنها توده ای از فلز نیست، اندازه ها، وزن، و روند ویژه پیگیری خود را دارند. در کنار آرد و گوشت که یک همبرگر را می سازند، اطلاعلاتی درباره میزان کالری و ارزش غذائی آن را داریم. رفتن به سلمانی، افزون بر آرایش مو همراه با اطلاعاتی است، از جمله اینکه اصلاح به چشم دیگران چگونه خواهد آمد. هر چند که یک باطری را از مقداری فلز و مواد شیمیائی می سازند، ولی ظرفیت نگهداری نیرو و طول عمر آن هم با اهمیت هستند. هر فرآورده ای را بنگری، در کنار "اتمهای" تشکیل دهنده آن "بیتهای" اطلاعات نیز وجود دارند که می توان آماده کرد و فروخت. پس مواد اولیه، دنیای نمادین و عامل ارزش افزای آن اطلاعات می  باشد. در هر گونه فعالیتی که باشید، می توانید راه های تازه ای در بکارگیری اطلاعات بیابید که روش و نظم کنونی کارتان را از بنیان دگرگون سازد. دیگر بزرگترین بودن، بهترین فرآورده را تولید کردن، یا کارآمدترین بازاریابی را داشتن کافی نیست.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:٠٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/٩
comment نظرات ()