مدیریت صنایع و بهره وری

مديريت بر هزينه ها ۴

اکنون همهیا نزدیک به همهفرآورده های عینی به گونه ای خود را به دنیای نمادین پیوند داده اند. در خودروهای ب ام و  تراشه ای کار گذاشته اند که لحظه ای هزاران بار موتور را تنظیم می کند. در ماشینهای لباسشوئی و مانند آن تراشه هایی کار گذاشته اند که دستگاه را هوشمند کرده و امتیازهای گوناگونی همچون شتاب، ایمنی یا راحتی بیشتر به آن داده است. میدان مبارزه انقلاب اطلاعات هر چه بیشتر به حاشیه ها و قیمتهای اندک نزدیک می شود. کار به جایی خواهد رسید که بتوان در ساخت ارزان قیمت ترین فرآورده ها نیز از فرصتهای حاصل از انقلاب اطلاعات بهره برد. پایین آمدن پرشتاب هزینه پردازش اطلاعات اینگونه فرصتها را فراهم ساخته است. هم اکنون می توان به هر نفر یک کارت هوشمند بدهیم. مفهوم و پی آمد این کار چیست؟ با کارتهای اعتباری هوشمند به دشواری می توان تقلب کرد. بنابراین وسیله بسیار مناسبی برای جانشینی پول در داد و ستدها هستند. ولی اندیشه کاربری آنها بسیار رو به گسترش است. سابقه و پرونده پزشکی، اطلاعات مربوط به احوال شخصی و بیمه های اجتماعی و اطلاعات گوناگون دیگر را می توان در این کارت کوچک جا داد. مردم هم اکنون چشم انتظار نسلهای تازه فن آوری های گوناگون هستند. حسگرها با توان ارتباطی رادیوئی را در نظر آورید که هزینه تولیدشان تنها چند سنت است. همه فرآورده ها، از خودروهای گران قیمت گرفته تا یک بوته کاهو، می تواند در برچسب های ویژه خود یکی از اینگونه فرستنده های رادیوئی را داشته باشد و پیوسته وضعیت خودشان را گزارش دهند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/٩
comment نظرات ()