مدیریت صنایع و بهره وری

مديريت بر هزينه ها ۵

این فن آوری می تواند در زنجیره تامین همه کسب و کارهای انقلابی شگرف بوجود آورد. با بکار گیری نظام "به هنگاممی توان ورود و خروج کالاها را در یک ثانیه پیش بینی و تنظیم نمود. آنچه زندگی انسانها را دگرگون می کند، شناخت بیشتر و بهتر فن آوری ها و بکارگیری آنهاست نه کوشش در دگرگون سازی خود فن آوری. چه رمز و رازی در اندیشه مدرن تولید نهفته است؟ شعار قدیمی فروش این بود که قیمت تمام شده محصول را بدست آورید. بسته به نوع بازار هر مقدار که بتوانید سود به آن بیفزائید، آنگاه این قیمتی است که باید مصرف کننده بپردازد. اما این نوع قیمت گذاری عمرش به سر آمده است. در بازار فعلی شعاری که وجود دارد به این شرح می باشد: هر روز قیمت تمام شده را کاهش دهید و بر کیفیت آن بیفزائید. این مصرف کننده است که تعیین کننده قیمت فروش می باشد. فرمول بازار از روش قبلی به روش قیمت بازار به اضافه سود، مساوی قیمت تمام شده تغییر یافته است.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:۱٩ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٥/۱٢/٩
comment نظرات ()