مدیریت صنایع و بهره وری

چگونگی شکل گیری صنعت در ایران

در دوره قاجار( زمان عباس میرزا قائم مقام فرهانی و امیر کبیر )و در سالهای پس از آن اقداماتی

برای پایه گذاری صنایع نوین در ایران صورت گرفت که عموما با دخالت مستقیم و غیر مستقیم

روسیه و انگلیس به شکست انجامید . تنها در زمینه هایی که ایجاد صنایع نو پا صدور پر سود تر

محصولات کشاورزی را ممکن می کرد و یا تاسیس این صنایع محدویتی برای کالا های وارداتی

به وجود نمی آورد -. فعالیت این صنایع امکان پذیر شد. تحمیل قراردادهای اسارت بار و کسب

امتیازات کلان -. رقابت بنیان کن کالا های خارجی با کالاهای ایرانی -. ورشکستگی صنایع

پیشه وری و امکان ناپذیر بودن صنایع کارخانه ای به شکل واقعی رواج مصرف کالاهای خارجی

تغییر الگوی تولید فرآورده در بخش کشاورزی در جهت پاسخگویی به نیاز فزاینده بازار جهانی

( تولید پنبه تریاک و برنج ) سرانجام در پیکر اقتصاد ایران شکاف ایجاد کرد و به تدریج بر عدم

توازن صادرات و واردات کشور افزود .

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:٤۸ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/٥
comment نظرات ()