مدیریت صنایع و بهره وری

تدبیر هایی برای مدیریت کردن بر افراد

نکاتی که در ذیل به آنها اشاره می نمایم مواردی است که در تصمیم گیری ها می تواند بسیار

کار ساز باشد که شامل :

*** یایه های قدیم کامیابی فرو ریخته است در تمام طول تاریخ بشر منشاء کامیابی دستیابی

به منابع طبیعی مانند زمین طلا و نفت بوده است ناگهان ورق برگشته و دانش به جای آن ---

نشسته است. این عصر -. عصر صنایع انسان ساخته بر یایه دانایی و تواناییهای مغزی است .

بیل گیتس -. ثروتمند ترین مرد دنیا مالک چیز ملموس نیست -. نه زمین دارد نه طلا نه نفت -.

نه کارخانه نه فعالیت صنعتی دیگر ونه ارتش و سیاهی . این نخستین بار در تاریخ بشر است

که ثرووتممند ترین مرد دنیا فقط دانش دارد و بس.

*** راز موفقیت این است : هدفی را بی وقفه دنبال کنید .

***مدیران برجسته به یافتن توانمندیهای افراد توجه و تمرکز بر آنها تاکید نموده و بهترین راه

کمک به افراد را -. تشویق شخصیتها به مسئولیت یذیری می دانند و این تنها راه نشان دادن

احترام به هر فرد می باشد . تمرکز بر ویژگیهای انسان ها -. شاه بیت کوششها یی است که

یک مدیر می سراید .

*** هنگام گزینش افراد هر کس را به خاطر هوشمندی وی -. نه تنها بر یایه تجربه -. آگاهی

یا توان تصمیم گیری او برگزینید

*** هنگام یرورش و رشد دادن افراد -. آنان رابرای جای مناسب -. نه یله بعدی در

نردبان ترقی آماده نمایید

*** برای اینکه مدیر بتواند دریافت یاسخ های مثبت از کارکنان را تضمین نماید -. بایستی

بتواند چهار فعالیت را به خوبی انجام دهد :گزینش درست -. مشخص نمودن انتظار هایی

که از او دارد -. انگیزش وی و فراهم نمودن اسباب رشد فرد .

*** همواره قولهای کوچک بدهید و بدانها یایبند بمانید

*** روش شما در اخراج کردن افراد چگونه است ؟ این کار را به سرعت انجام دهید . هر چه با

شتابتر -. بهتر است . اگر کارکرد کسی نامناسب باشد -. ممکنست چنین بیندیشد که به ---

او کمک می کنید . ولی چنین نیست شما وضعیت را بدتر می کنید .

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱:۳۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/٧
comment نظرات ()