مدیریت صنایع و بهره وری

تجربه کردن ـ مقاومت ـ مداومت ـ آزمایش و خطا ـ ریسک - ابتکار

تجربه بسیار جالب گوردن سیو نقل میکند که :
اگر در یک بطری نیم دو جین زنبور و به همین تعداد مگس رها کنید ، بعد در بطری را ببندید و آن را افقی طوری قرار دهید که قاعده بطری به سمت شیشه بنجره اتاق باشد، خواهید دید که زنبورها با سماجت خود را آن قدر به دیواره قاعده و اطراف بطری می کوبند که یا از خستگی و یا بالاخره از گرسنگی می میرند. اما مگس ها در مدت کمتر از دو دقیقه ، در دهانه بطری درست مقابل قاعده آن جمع می شوند ....... عشق زنبورها به نور و هوش و ذکاوت آن ها اسباب شکستشان می شود. آنها به ظاهر بر این عقیده اند که روزنه امید زندان جایی است که نوری شفاف تر از سایر نقاط به چشم می خورد و بر همین اساس رفتارمیکنند. بیش از حد تابع منطق می شوند و سماجت به خرج می دهند برای آنها شیشه رمز و رازیز غیر طبیعی است که تاکنون آن را در طبیعت مشاهده نکرده اند، قبلاٌ چنین چیزی را تجربه نکرده اند. در این میان هر چه هوش و ذکاوتشان بیشتر باشد، عبور از شیشه غیر ممکن تر و سخت تر به نظر میرسد.در حالیکه مگس های بی فکر و رها از منطق و خرد بدون توجه به نور و روشنایی وحشیانه به هر سمت بطری یر و بال می زنند و بالاخره در مدت کوتاهی در نزدیزکی سوراخ در بطری اجتماع می کنند تا کمی دیرتر کسی از روی خیرخواهی در بطری را باز کند و اسباب نجات آنها را فراهم سازد. و یک نتیجه میگیرد که : این حکایت سخن از تجربه کردن ، مقاومت ، مداومت ، آزمایش و خطا ، ریسک ، ابتکار، بهترین راه موجود ، انحراف ،درهم برهمی بی انعطافی و تصادف در کنار آمدن با تغییرات. از جمله بارزترین تباین ها و تناقض ها می توان به موضوع انعطاف و بی انعطافی و یا سخت گرفتن و نرم گرفتن اشاره کرد. در زمینه اندازه ارتباط میان وسیله ها و هدفها و کنترل اعمال و رفتار به وسیله هدفها تقلید کردن از دیگران برای حل مسائل خود در باره استفاده از تجارب گذشته استفاده از منطق و بالاخره در زمینه نقش هوش و درایت و تاثیر آن بر رفتار تفاوتهای قابل ملاحظه ای وجود دارد. انعطاف پذیری شرایطی فراهم می سازد تا برخی از نقش آفرینی ها با تغییرات محیطی برخورد موفق داشته باشند. هر یک از مگس ها بطور انفرادی که با همسایگان و با گذشته خود در تماس نیست بطرز ویژه خود تلاش می کند تا راه نجاتی بیابد انعطاف داشتن در این مورد یک دارایی و یک ارزش گرانبهاست . اما بطور دقیق اینکه این انعطاف چگونه و در چه زمانی به تغییر موفقیت آن می انجامد مطلبی است که بطور دقیق مشخص نیست.

   + مهندس فریدون دشتی ; ۳:٢۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٠
comment نظرات ()