مدیریت صنایع و بهره وری

در اطلس تكنولوژي هفت گروه براي تعيين فضاي تكنولوژي در نظر گرفته شده است:

1ـ شاخصهاي توسعه اجتماعي، اقتصادي كلاسيك

2ـ موقعيت زيربناي فيزيكي و امكانات حمايتي

3ـ نقش علوم و تكنولوژي دانشگاهي

4ـ تلاش‎ها و پيشرفت‎هايي در زمينه‎هاي منتخب تخصصي‎شدن

5ـ نقش علوم و تكنولوژي در سيستم توليدي

6ـ تعهدات سطح كلان به توسعه علوم و تكنولوژي

7ـ تعداد كاركنان فعال در زمينه‎هاي علمي، تكنولوژي و هزينه‎هاي تحقيق و توسعه

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/۱/۳۱
comment نظرات ()