مدیریت صنایع و بهره وری

دلایل موفقیت و عدم نابودی شرکتها :

شرکتها به جریان تکامل در درون سازمان خود بها می دهند . شرکتهای موفق گوش به زنگ و هشیار هستند و منتظر نمی مانند تا جبر بازار آنها را به انجام کاری مجبور کند . آنها در درون خود شرایط بازار را درست می کنند. به اعتقاد یک تحلیل گر علت این که آی ـ بی ‌- ام ، درصد سهم بازار را به دست آورده توجه به رقبای خیالی بوده است. مدیریت شرکتهای موفق با سایت هایی که تدبیر می کنند از ایستایی فاصله می گیرند. این شرکتها به شمار تجربه های خود می افزایند تلاشهای جدید را تشویق می کنند ، شکست های کوچک را تحمل میکنند.
با مشتریان خود و به خصوص با مشتریان بزرگ تبادل نظر می کنند. به واحدهای درون شرکت اجازه رقابت می دهند، اجازه می دهند که اقدام و کار به خصوص ازسوی چند واحد تکرار می شود، به عبارت دیگر همپوشی را می پذیرند، به جنبه دوستانه برگزار شدن کارها بهاء میدهند، تا جایی که بتوانند اطلاعات جمع آوری می کنند و بنظر کارکنان و مشتریان خود ارج می نهنند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ۳:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٠
comment نظرات ()