مدیریت صنایع و بهره وری

معيارهاي كارايي

جمع آوري اطلاعات ذيل در كارايي سيستم بسيار موثر بوده و شايد اشراف بر آنها بتواند در كارايي كارخانه تاثير فراوان بگذارد .

1- گزارش انبار      2- تعداد روز موجودي در انبار     3- تعدا قطعات معيوب در هر يك ميليون قطعه  4- ارزش مواد اوليه حين فرايند    5- زمان كل چرخه   6- زمان كل انجام كار   7- زمان فعال  8- تحويل به موقع       9-اثر بخشي كلي دستگاه    10- ميزان محصول مرحله اول     11- آمار ايمني و سلامت

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٦/٢/٢
comment نظرات ()