مدیریت صنایع و بهره وری

تجربیات شرکت های ژاپنی الف ـ‌وضعیت طبیعی

ژاپن از نظر منابع کافی ، کشوری فقیر است. بقای ما به واردات ما بستگی دارد که آن نیز در ارتباط با صادرات است. ما در کشوری زندگی می کنیم که ۷۵٪ آن کوهستانی است و ۴ـ۳ ماه از سال نیز گرفتار طوفان و بادهای شدید هستیم. لذا فرصت نداریم که لحظات را دوباره بدست آوریم. باید به وقت اهمیت بدهیم و شدیداٌ کار کنیم. در ژاپن فرصت ها کمتر نمی شود.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٠
comment نظرات ()