مدیریت صنایع و بهره وری

روشهای ارزیابی کارکنان در شرکتهای ژاپنی

برای ارزیابی های خود معیار و استاندارد داشته باشید و افراد را از روی مشخصه هایی معین ارزیابی نمائید تا تشویق و یا تنبیه ایشان اثر بخش باشد. در غیر اینصورت جز هرج و مرج چیزی عایدتان نخواهد شد. در چنین وضیعتی است که ارزش کار خوبی پائین می آید و مردم هم رغبتی به رعایت مقررات و انجام بهتر کار نخواهند داشت. این از جمله مهمترین اصول در روابط کاری است. شاید ژاپن را بتوان کشور تشویق های استاندارد شده نامید. در این سیستم تشویق نشدن ، خود نوعی تبیه است. استمرار این روش دلبستگی و پیوستگی کارگران را به کار دو چندان می کند و بهره وری را نیز افزایش می دهد.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٠
comment نظرات ()