مدیریت صنایع و بهره وری

مدیریت بازرگانی

پیشرفت تنها زمانی حاصل می شود که کاری صورت دهیم . روی یک یا دو مشتری آزمون کنیم

در بازار پژوهش سریعی انجام دهیم خط تولید را به حرکت در آوریم برنامه جدید افزایش فروش

را روی ۵۰۰۰۰ مشتری خود بیازیئم . فرهنگ حاکم در اغلب شرکتهای بزرگ برای هر اشتباه

مجازاتی در نظر می گیرد به این توجه ندارد که این اشتباه تا چه اندازه می تواند مفید باشد

و این براستی عجیب است زیرا جد خرد گرایی امروز را مدیریت علمی نام داده بودند . تجربه

کردن وسیله و ابزار اصول علم است و طبق تعریف هر تجربه موفق مستلزم اشتباه کردن های

متعدد است

   + مهندس فریدون دشتی ; ۳:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/٩/۱۳
comment نظرات ()