مدیریت صنایع و بهره وری

وضعیت درون کارخانه های ژاپنی

قسمت های مختلف تولیدی با رنگ های شفاف و زنده از بخش های غیر تولیدی جدا شده است حتی محل ایستادن کارگران با فاصله مجاز از دستگاه با رنگ مشخص است. کارگران لباسهای متحدالشکل به تن دارند و بدون استثناء دارای کلاه های آبی رنگ و کفشهای ایمنی هستند. رنگ لباس سرپرستان و نیز مدیران از یکدیگر متمامیز است. همه دارای اتیکت هایی هستند که نام و نوع تخصصشان را مشخص می کند. مامورین ایمنی و آتش نشانی بازوبندهای قرمز رنگی بسته اند. دستگاه ها اکثراٌ خودکار است و کارگران مراقبینی هستند که ضمن نظارت برکار ماشین ، مواد اولیه را به آنها میرسانند. در هر قسمت از خط تولید ، تابلویی نصب است که بر حسب روز و ماه تقسیم بندی شده و گردش کار گروه را در آن قسمت مشخص می کند. به عبارتی از هم اکنون معلوم است که مثلاٌ ۱۰ روز دیگر فلان گروه به چه میزان از تولید باید برسد و یا اینکه مهندسی ، چه قسمت از دستگاهی را باید بازرسی و روغنکاری نمایند. همان برنامه پیشگیری از توقف های نابهنگام است. آنها با بکارگیری این روش، علاج واقعه را قبل از وقوع می کنند. عکس های قاب شده سرپرستان و مسئولین نوبتکاری در هر قسمت نصب شده که این خود مراجعه و ارتباییط با ایشان را سهل تر می سازد. در کارخانه مکان هایی مشخص نیز برای آموزش در حین کار در نظر گرفته شده که دارای میز، نیمکت و تخته سیاه می باشد. گلدان هایی با گل مصنوعی به همراه تعدادی تصویر از مناظری زیبا، جلوه خاصی به این فضای کوچک آموزشی داده است . اگر بروز مشکلی در خط تولید ، روند آن را دچار وقفه ای نماید، در صورتی که مسئله ، اشکال کارگری باشد ، سرپرست قسمت ، خط را متوقف کرده ، همه کارگران آن بخش را برای تجدید آموزش و رفع اشکال دور هم جمع می کند. آن طور که مدیر کارخانه می گوید ، سعی همه این است که هر اشتباه ، بیش از یک بار تکرار نشود. کاریکاتورهای رنگی که در همه جا در معرفی دید قرار گرفته ، اهمیت رعایت ایمنی کار و لزوم ارتقاء کیفی تولید را یادآور می شود. در پاره ای از قسمتها ، عکسهای قاب گرفته تعدادی از کارگران که در بهبود کمی و کیفی تولید پیشنهاداتی موثر داده اند ، نصب شده است. نظرات دریافتی از کارگران در پوشه های مخصوص نگهداری می شود و در جلسات دوره ای با حضور کارگران هر بخش مورد بررسی و اظهار نظر قرار میگیرد و در خاتمه هر دوره ، به آن دسته از ایشان که پیشنهادات عملی تری در بهبود روند کار داده باشند جوایزی تعلق می گیرد. جوایزی که ارزش معنوی و روحی آن بر وجه مادی اش می چرخد.
در کنار هر دستگاه تابلوی کوچکی نصب شده است که چگونگی تعمیر آن و نیز نحوه استفاده از دستگاه را با اشکال و جملاتی کوتاه به اختصار شرح داده است. به قول آقای مدیر کارخانه ، مطالعه و مشاهده مستمر این دستورالعمل ها خود به خود روش صحیح کالر با دستگاه را در ذهن کارگر حک می کند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٠
comment نظرات ()