مدیریت صنایع و بهره وری

زمان تکت Takt Time

نمونه جالبی از انتقال یک کلمه از یک منطقه به منطقه دیگر است . این کلمه اکنون در آلمان ژاپن و انگلیس به طور همسان مورد استفاده قرار می گیرد . معنی اصلی آن یک فاصله دقیق زمانی است ، مثل گام موسقی . این واژه برای نخستین بار ، در دهه 1930 که صنعت آلمان وارد دوره ی تولید انبوه شد ، مورد استفاده قرار گرفت . شرکت های هواپیما سازی ، بدنه ی هواپیماها را در فاصله های زمانی ثابتی به طرف ایستگاه های کاری بعدی پیش می راندند این فواصل از طریق زمان تکت تعیین می شد . میتسو بیشی این اصطلاح را به همان صورت المانی در هواپیما سازی خود در ژاپن بکار گرفت و بعدا نیز شرکت تویوتا آن را مورد استفاده قرار داد .

 

زمان تکت برای همزمان کردن میزان تولید با میزان فروش بکار میرود .

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ۸:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٢/٢٢
comment نظرات ()