مدیریت صنایع و بهره وری

حل مشكل اشتغال در استانهاي مرزي

در روزنامه سرمايه 23/2/86 شماره 454   مطالب زير در ارتباط با نرخ بيكاري درج شده است

 نرخ بيكاري 12 استان كشور در سال گذشته نسبت به سال 84 افزايش يافت. بيش‌ترين افزايش نرخ بيكاري مربوط به استان همدان بود كه از 2/11 درصد در سال 84 با 5/2 درصد افزايش به _7/13 درصد در سال 85 رسيد.  به گزارش مركز آمار ايران كه شاخص عمدهء نيروي كار را در سال‌هاي 1384 و 1385 مقايسه كرده است، نرخ بيكاري آذربايجان شرقي از 1/5 درصد در سال 84 به 3/5 درصد افزايش يافته است و نرخ بيكاري آذربايجان غربي نيز از 6/8 به _1/10 درصد، چهارمحال و بختياري از _8/11 به 5/12، خراسان جنوبي از 7/9 به 1/11، سيستان و بلوچستان از 9/9 به _8/10، فارس از 2/13 به 7/13، قم از 3/10 به 1/11 و كردستان از 3/9 به 6/10 درصد افزايش يافت.

همچنين براساس گزارش هفته‌نامهء برنامه نرخ بيكاري استان كرمانشاه نيز از 5/14 در سال 84 به 7/16 درصد افزايش يافته است و نرخ بيكاري لرستان نيز از _9/14 به 3/16 درصد و نرخ بيكاري استان همدان از 2/11 به 7/13 درصد افزايش يافته است.

نكته حائز اهميت گزارش  فوق استانهاي مرزي كشور مي باشد كه بنظر من بسياري از كارهايي كه هم اكنون هم دارند كاذب است و برخي از آنها براي صنعت كشور مخرب مي باشد . در ارتباط با اشتغال اين استانها بايد هر چه سريعتر فكر اساسي كرد چرا كه قاچاق در اين استانها حرف اول را مي زند و متاسفانه آمار هاي فوق گواه اين است كه هنوز فكر اساسي براي كار در اين استانها نشده است . واقعا بردن چند صنعت در اين استانها آنهم صنايع مادر چقدر كار دارد . آيا در اين استانها اداره كل صنايع نيست اگر مديران آنها ضعيف هستند مديران قوي استانها و حتي وزارت خانه ها را به آنجا گسيل كنند . از وزرتخانه تيمي در انجا مستقر شود و اين معضل را حل كند براي اين حرفها چقدر مگر زمان نياز دارد اگر اين حرفها اضافي است كه هيچ اما اگر اين حرفها اصولي است پس چرا براي آن كار صورت نمي گيرد .

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٤٠ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٦/٢/٢٤
comment نظرات ()