مدیریت صنایع و بهره وری

روشهای کنترل کیفیت و عدم نظارت بر افراد و دخالت مشتریان در تولید

کنترل کیفیت یک فرهنگ است که باید تا اعماق جامعه راه یابد. در ژاپن این سیستم تنها در واحدهای صنعتی حاکم نیست بلکه حتی یک رفتگر نیز سعی در حفظ کیفیت کار خود دارد. اشتباه شما در اینجاست که قضاوتهایتان براساس مقایسه با وضع موجود در کشورهایتان است. واگذاری امر کنترل کیفیت تولید به تولید کننده، در واقع اعتماد کردن به شخصیت کارگری است که در تولید نقش مستقیم دارد. از دید ما شخصیت واقعی افراد در نوع کیفی تولیداتشان متبلور می شود. لذا وقتی شما بین آنها و خط تولید چنین رابطه عاطفی و تنگاتنگی ایجاد کنید، نیاز به افرادی خارج از سیستم نخواهید داشت تا مواظب کارشناس باشند. البته ما تنها به نظرات خودمان راجع به چگونگی تولید اکتفا نمی کنیم. بلکه به مشتریان خود نحوه تولید و جریان شکل گیری یک محصول را نیز نشان می دهیم تا از آنها هم نظرات و پیشنهادات لازمه را در جهت بهبود کیفی کارمان دریافت کنیم. در این روند ، مشکلاتمان را نیز با ایشان درمیان می گذاریم که این خود به درک متقابل و اعتماد بیشتر می انجامید. در جلسات صبحگاهی خود ، ضمن مرور برنامه هر روز، تذکرات و نکات جدید راجع به سیستم کنترل کیفی محصولات را نیز به افراد یادآوری می شویم. در همین نشست ها با ایشان از تغییرات انجام شده در شرکت و تحولات آن سخن می رانیم. این در باور ماست که چنانچه افراد در جریان اداره واحد خود قرار گیرند درک علت تغییرات و اصلاحات شرکت سهل خواهد شد. چرا که بی اطلاعی از محیط کار خود به خود ایشان را در ارتباط با آن بی تفاوت می کند و حساسیتشان را نسبت به لزوم بهبود روند تولید کاهش می دهد.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٠
comment نظرات ()