مدیریت صنایع و بهره وری

استفاده از افسران و سربازان در کارخانه :

همانطور که قبلاٌُ نیز گفتم کنترل کیفیت یک فرهنگ است که در آن همه باید مراقب نوع کیفی خدماتی باشند که به جامعه می دهند . ارتباط دادن هر نوع خدمتی با شخصیت افراد ، لزوماٌُ بهبود آن را به دنبال خواهد داشت . یادم می آید که بعد از جنگ و شکست ژاپن نوعی سرخوردگی در بین نیروهای ما و نیز جامعه احساس می شد. سربازان ما در جنگ شخصیت خاصی یافته بودند و از آنجا که مقاومت و سرسختی آنها در برابر دشمن آمریکائی زبانزد مردم جهان شده بود لذا حفظ آن روحیه برای ما درجه اول اهمیت را داشت. ما باید همان روحیه و انگیزه را که ایشان در کپفیت جنگی شان حفظ کرده بودند، به واحدهای صنعتی و نیز جامعه انتقال می دادیم. لذا از فرماندهان و افسران ارتش که در واقع مسئولین واقعی کنترل کیفیت جنگی ما در جبهه ها بودند دعوت به همکاری شد و از آنها خواستیم که به صنعت بپیوندند و کارگران کارخانجات را نیز چون سربازان جبهبه ها ، درراه تولید بیشتر و بهتر متحد و هماهنگ سازند. تزریق روحیه مقاومت و پایداری اثرات خود را در سالهای بعد آشکار کرد. کنترلی که شما اکنون در واحدهای صنعتی ما می بینند بواقع برآیند آمیختگی فرهنگ مقاومت در صنعت است که کارگران را در بهبود کیفی تولیداتشان پایدار کرده است. باید اضافه کنم که نقش ما در تامین تدارکات در جنگنهای کره نیز تاثیر خاصی بر توجه جامعه صنعتی ژاپن به کیفیت تولیداتش داشت. زیرا مشتری آمریکایی هر کالای جنگی را نمی خرید. او تاکید ویژه ای بر رعایت استانداردها در ساخت داشت. عاملی که بهر حال ما را در جهت پذیرش اصل کیفیت بعنوان یک باورملی هدایت کرد. شما اگر به بخشهای غیر صنعتی ما نیز سری بزنید همان سیستم کنترل کیفی خدمات را مشاهده خواهید کرد. جامعه ژاپن با این مقوله زندگی می کند. در روز ملی کنترل کیفیت تمام وسایل ارتباط جمعی ما به اجرای برنامه هایی ویژه و آشنا کردن مردم با لزوم حفظ این ارزش می پردازند. وقتی شما اصلی را به باور مردم رساندید و آن را به فرهنگ ایشان تزریق کردید، خودشان حامی و ناظر بر اجرای صحیح آن خواهند شد. یک کارمند بانک از اینکه دیر به کار حاضر شود احساس شرم می کند زیرا نگاه دیگران به او وقتی با تاخیر وارد محیط کار میشود، در واقع کنترلی است بر کیفیت حضور و غیاب که خود به خود همه را به رعایت آن وا میدارد.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٦:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٠
comment نظرات ()