مدیریت صنایع و بهره وری

کارگران چند کاره دلیل استفاده از رباتها:

ما در اینجا از مشاوران علم مدیریت نیز استفاده می کنیم و لذا مداوم در حال اصلاح روشهای کنترل کیفی و بهبود وضعیت تولید و نیز ترغیب کارگران به انجام کار بهتر هستیم سخت افزارهای ما ، ماشین آلاتمان و نرم افزارها، نیروی های انسانی مان هستند. سعی پیوسته ما نیز آنست که با روشهای جدید مدیریت تمامی استعدادهای ایشان در جهت افزایش کمی و کیفی تولید به کار گرفته شود. لذا در مقایسه با دیگر واحدهای مشابه ، نیاز چندانی به پرسنل جدید نداریم چرا که با آموزش های مستمر ، کارگران ما چندکاره می شوند . میزان استخدام درسال ، تنها یک تا دو کارگراست ...
ما ربات ها را برای انجام کارهای سنگینی و تکراری ساخته ایم . بکارگیری آنها در خطوط تولید، ضمن اینکه موجبات افزایش کمی تولید را فراهم می کند، میزان خط را نیز به صفر می رساند و باعث حفظ و بهبود کیفیت می شود. در این بین ، کارگر ما نیز مجبور به انجام کارتکس اول نخواهد شد که خسته و افسرده گردد. چرا که ما اصولاٌ انجام آن قبیل وظایف را به ربات ها واگذار کرده ایم. ما برای کارگرمان ارزشی فوق العاده قائلیم و نمی خواهیم تنها به خاطر نیروی بازوانش وارد صنعت شود بلکه هدف اصلی بکارگیری مغز و نیروی اندیشه اوست. وظیفه وی ایجاد تحول در روند تولید است. لذا در سیستم کاری ما، هر نوع عملیاتی که موجب رکود و انجماد فکری وی شود، حذف خواهد شد.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٦:۱۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٠
comment نظرات ()