مدیریت صنایع و بهره وری

مدیریت تغییر و عدم هوشمندی ژاینی ها و برنامه ریزی :

از دیدگاه ما ، اگر مدیری هر چند وقت یکبار ، اصلاح و تغییری در سیستم کاری خود بوجود نیاورد، فردی منجمد و غیر فعال محسوب خواهد شد و لذا مسئولین وادار می شوند تا به فکر جانشین برای او باشند. به همین دلیل نیز هست که شما بطور متوالی شاهد تحولات و طرحهای جدید در واحدهای جدید در واحدهای صنعتی و سازمانهای اداری و خدماتی ما هستید. نباید ژاینی ها را هوشمندتر از دیگر ملل به حساب آورد. بلکه نحوه بکارگیری و استفاده از نیروهای انسانی است که این کشور را به این حد از رشد رسانده است. وقتی هر نیرویی در جای خود استفاده شود، برآیندی جز این نخواهد داشت.
یادتان باشد که مهمترین عامل در یشرفت هر کشور ، برنامه ریزی صحیح است. این امر در جریان تولید جلوه بیشتری دارد. به عبارتی هر چه برنامه ریزی منطقی تر و واقع بینانه ترباشد کنترل کمتر است و بالعکس هر چه برنامه ریزی ضعیف تر باشد، کنترل کمتر است و بالعکس هر چه برنامه ریزی ضعیف تر باشد، کنترل و مراقبت بیشتر خواهد بود. یش بجای اعمال کنترل و بازرسی بیشتر ، برنامه ریزی را کامل تر کنید.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:٠٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱۱
comment نظرات ()