مدیریت صنایع و بهره وری

در جدول ذیل به مقایسه دو ابزار مطرح شده یعنی متدلوژوی شش سیگما و تفکر ناب می پرد

 

تفکر ناب Lean thinking

شش سیگما    SIX SIGMA

روش

حذف اتلافات

Remove waste

کاهش خطا ها

Reduce variation

تئوری

1.         تعیین ارزش(identify value)

2.         شناسایی جریان ارزش(identify value stream)

3.        ایجاد حرکت   (flow)

4.        ایجاد سیستم کششی (pull)

5.        تعقیب کمال (perfection)

1.         فاز تعریف(define)

2.         فاز اندازه گیری (measure)

3.        فاز تجزیه و تحلیل (analyze)

4.        فاز بهبود (improve)

5.        فاز کنترل (control)

فازهای اجرائی

 

تمرکز بر جریان

Flow focused

تمرکز بر مشکلات

Problem  focused

تمرکز

 

حذف اتلافات ، کارائی کسب وکار را بهبود می بخشد .
· ایجاد چندین بهبود کوچک در نهایت بهبود بزرگی را تحقق خواهد بخشید

·          وجود مسئله ( مشکل ) محرز است

·          خطاها قابل اندازه گیری و سنجش است .

·          خروجی سیستم بهبود می یابد اگر خطا ها در تمام فرایند ها کاهش یافته باشند

فرضیات

 

کاهش زمان جریان ( افزایش سرعت فرایند )

Reduce flow time

یکسان شدن خروجی فرایند ها

Uniform process output

نتایج اولیه

 

1.         کاهش خطا ها

2.         یکسان شدن خروجی پروسس ها

3.        کاهش سطح موجودی ها

4.        ایجاد سیستم حسابداری نوین

5.        ارتقا‍ء کیفیت

1.         کاهش اتلافات

2.         افزایش توان عملیاتی

3.        کاهش سطح موجودی ها

4.        ارتقاء کیفیت

نتایج ثانویه

 

تکنیک های اماری واندازه گیری کاربرد چندانی ندارد

بهبود یافتن فرایندها بطور مستقل

نقاط ضعف

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ٧:٥٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٧/۸/٢٧
comment نظرات ()