مدیریت صنایع و بهره وری

نمایی از درون کارخانجات ژاینی

در هر بخش از کارخانه ، گردش کار و ظایف خاصه آن به صورت کاریکاتورهای رنگی نشان داده شده است که ضمن ارائه هشدارهای ایمنی و یادآوری اهمیت کار هر قسمت این مهم را نیز می رساند که محصول آن بخشی ، حلقه چندم از زنجیره تولید است و به نوعی به کارگر تفهیم می کند که هر گونه بی دقتی در تولید محصول آن قسمت چه اثراتی در حلقه های دیگر تولید خواهد داشت . ضمن آنکه وی را نیز مکلف می سازد که محصول ایستگاه قبل را با چه مشخصاتی باید تحویل بگیرد. سیستم کارخانه به نوعی همه را فروشنده و خریدار کرده است و لذا همان باریک بینی را نیز درزمان این معامله به آنها داده است. عکس های قاب گرفته تعدادی از کارگران نمونه در هر قسمت دیده می شود. همچنین تصاویر مسئولین ایمنی و کنترل کیفیت نیز در جای جای کارخانه به چشم می خورد. آقای رئیس کارخانه درحال توضیح زنجیره تولید است به قول وی همه کارگران مسئول کنترل تولید خود هستند و از آنجا که باید محصول خود را به قسمت بعد بفروشند، خود بخود بخاطر حفظ سطح تولید و دریافت دستمزد مربوطه ، نهایت دقت را به کار می برند تا تعداد معین واحد محصول بدون هیچ عیبی تحویل قسمت های بعدی گردد. اگر ما نتوانیم نظرات مشتری را برآورده سازیم در واقع تولیدی نکرده ایم چرا که مشتری کالایمان باید خودمان باشیم.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:۱۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱۱
comment نظرات ()