مدیریت صنایع و بهره وری

مدیریت دانش

سازمان ها برای اینکه بتوانند مدیریت دانش را توسعه داده و تقویت نمایند، باید در 5 فعالیت عمده مهارت لازم را کسب نمایند. این پنج مهارت به شرح زیر است : 1) قدرت حل نظام دار مسئله را پیدا کنند . 2) توانایی کسب تجربه از موفقیتهای دیگران و بکارگیری راهکارهای نوین را داشته باشند. 3) از تجارب قبلی و فعلی تجربه کافی را بیاموزند. 4) خود را با الگوبرداری از سازمانهای موفق مقایسه نمایند. 5) توانایی انتقال مؤثر و سریع دانش را در تمام سطوح سازمان داشته باشند.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٦:٢۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱
comment نظرات ()