مدیریت صنایع و بهره وری

آیا با ترجمه کتب می توانیم صاحب علم شویم:

جزوه ای که در دست دارید یک ماه ییش تدوین شده و لذا از نظر ما ، مطالبش باید دوباره بررسی گردد. احتمالا چیزی بدان اضافه یا از آن کم خواهد شد. علم به سرعت در حال یشرفت است و مطالب تهیه شده هر روز باید با روز قبل مقایسه و بازبینی شود. این را از آن بابت می گویم که بعضی از اولیا یژوش در کشورهای جهان سوم ، در این تصورند که می توان با کمک ترجمه کتب چند سال قبل ، به علم و تکنولوژی جدید دست یافت. من از فعالیتهای سازمان ملل که فکر می کند با ترجمه جزوات دیگران راجع به این مباحث می تواند علم را به کشورهای شما بیاورد، خنده ام می گیرد آنها می خواهند بطور مجانی بالانس علمی را در جهان بر قرار کنند و از این نکته غافلند که برای بدست آوردن هر چیزی باید بهای واقعی آن را یرداخت کرد.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:۳٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱۱
comment نظرات ()