مدیریت صنایع و بهره وری

کارآفرینی

ده گام در جهت کمک به شخص کارآفرین 1- جستجو برای ایده،خدمات یا محصولی که متفاوت از دیگران باشد. 2- با یافتن یک ایده،خدمات یا محصول منابع مورد نیاز برای پیاده کردن آن را تأمین کنیم. 3- شناخت محیط خارجی 4- شناخت خود و بینش خود 5- ایجاد مهارت و توسعه ویژگی ها 6- محاسبه ریسک ها و نترسیدن از شکست 7- در نظر گرفتن اهداف 8- برقراری ارتباط با بینش(دیدگاه) 9- حمایت مطمئن 10-ایجاد شبکه ارتباطی این ده گام،نقاط آغازین برای شخص کارآفرین هستند

   + مهندس فریدون دشتی ; ٩:٥٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/٩/۱
comment نظرات ()