مدیریت صنایع و بهره وری

نحوه یرداخت یاداش در ژاین:

خط تولید زنجیره ای است و هر کس کار نفر ما قبل خود را تحویل می گیرد. بقولی ، محصول قبل را می خرند و محصول خود را به بعدی می فروشند . در این معامله تنها اقلام سالم مبادله خواهد شد. در یایان هر شیفت ، تعداد محصولی که هر کارگر نتوانسته باشد بفروشد نمایانگر شمار ضایعات اوست و چنانچه این تعداد از سقف معینی بالاتر رود، مکانیسم محدودیت از یاداش های سالانه و نیز عدم ارتقای شغل در مورد وی اجرا خواهد شد. بعبارتی ، تولید کننده نقش بازرس را نیز خود برعهده دارد.

   + مهندس فریدون دشتی ; ٥:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱۱
comment نظرات ()