مدیریت صنایع و بهره وری

لباس هوشمند

سالهاست که صنعت نساجی ما با مشکلات فراوانی دست به گریبان است و برای برون رفت از مشکلات راهکارهای کم وزیادی را کارشناسان این صنعت ارائه کرده  اند . اما چون این راه کارها ازدانش روز بدور می باشد بهمین خاطر نه تنها این صنعت رشدی در ایران نداشته بلکه به نظر نگارنده به مخروبه ای تبدیل شده است البته انتظار هم همین است مگرمیتوان به مرده چیزی تزریق کرد که کردند ومی کنند اما همه این کارها باطل است ومتاسفانه دور ریختن سرمایه است . اما مطلب لباس هوشمند والیاف هوشمند مطلبی است که قطعا میتواند این صنعت را نجات دهد در این ارتباط مطالبی را خواهم نوشت  

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱٠:٠٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱٠/٢٢
comment نظرات ()