مدیریت صنایع و بهره وری

قرنها بگذشت

قرنها بگذشت و این قرن نویست
ماه آن ماه است و آب آن آب نیست
قرنها بر قرنها رفت ای همام
وین معانی برقرار و بردوام

   + مهندس فریدون دشتی ; ٦:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/۱۱
comment نظرات ()