مدیریت صنایع و بهره وری

درود بر اردوقان

دیشب چند داستان از مولانا را می خواندم توصیه می کنم کسانی که وقت دارند از این کتاب معنوی حتما استفاده لازم را ببرند . اوضاع در برخی از صنایع بسیار وخیم است کارگرانرا بی رحمانه دارند اخراج می کنند با اینکه اداره کاراز کارگران حمایت می کند ولی کارفرما ها چنان جسورشده اندکه هر رفتار خلاف قانونی را انجام می دهند من نمیدانم


چرا وضع به این شکل باید باشد آدم را به جایی می رسانند که برای گرفتن حقوق خودش برود و التماس کند تازه کارفرما بگوید نمیدهم .  باید این رفتار تغییر کند .دلیلش هم این است که هر ..... را می گذارندمدیر عامل شود سی سال گذشت آیا نباید مثلا برای یک کارخانه تولیدی هئیت مدیره و مدیر عامل مهندس انتخاب کرد .نمیدانم شاید این راه که به ترکستان می رود بدنباشد . سخنرانی آقای اردوقان نخست وزیر شجاع ترکیه قلبرا با پرز رئیس جمهور اسرائیل  شیطاندیدم انصافا لذت بردم که یک انسان شجاع چگونه به پرز گفت شما فقط کشتن زن ها وبچه ها را می دانید حظ کردم خیلی بجاو متین صحبت کرد اینرا می گوید رئیس دولت .. از اوکه ترکیه را به بالاترین حد ممکن به لحاظ اقتصادی و سیاسی و اجتماعی رسانده است درسهای خوبی می توان فرا گرفت البته اگر بخواهیم ؟! 

   + مهندس فریدون دشتی ; ٦:٤٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/۱٢
comment نظرات ()