مدیریت صنایع و بهره وری

زندانی 120 هزار تومانی

در اخبار امروز شنیدم که زنی را بخاطر ١٢٠ هزار تومان به زندان انداخته اند صرفنظر از هزینه ای که برای اوشده که به زندان برود آیا می توان باور کرد کسی را بخاطر این مبلغ به زندان انداخته باشند ولی باید باورکرد چرا که  شهرداری هم با صرف هزینه ای این زندانیان را آزادکرده بود نمی دانم  متولی در کشور برای رفع این مشکلات نیست هزینه نگهداری این آدمها در ماه و سال چقدر است آیا نمیتوان مجازات دیگری برای این آدمها قائل شد برای من این موضوع باورکردنی نیست چه کنم ما هم دل نازک داریم

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٧/۱۱/٢٦
comment نظرات ()