مدیریت صنایع و بهره وری

معلولیت

آخرین تعریفی که از معلولیت شده این است  اشخاصی که  نتواند  ارتباط برقرار کنند معلول هستند نه افرادی که روی ویلچر نشسته اند . در دنیای کنونی یعنی دنیای پس از دهکده جهانی ، یعنی محله جهانی هیچ چیز پنهانی وجود ندارد و نمی توان چیزی را پنهان کرد مگر اینکه بخواهیم روش کبک ها را دنبال کنیم . بنابراین در محله جهانی همگان می توانند ببینند و بدانند و بخوانند و بفهمند و بنویسند و بشنوند و آنگاه تصمیم بگیرند که می دانند که می دانند که می دانند ....... و می توانند ارتباط برقرار کنند و معلول نیز نباشند

   + مهندس فریدون دشتی ; ۸:٥٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۸/٢/٤
comment نظرات ()