مدیریت صنایع و بهره وری

من - تو - او

من هستم - تو هستی - آیا ما هستیم ؟!

من باید باشم - تو باید باشی - آیا ما باید باشیم ؟!

من می توانم - نمی دانم تو میتوانی - آیا ما می توانیم ؟!!!!!

نمیدانم او   می تواند - نمی دانم شما می توانید - نمیدانم آنها می توانند ؟!!!

نمیدانم آیا همه می توانند

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۸/٦/٩
comment نظرات ()