مدیریت صنایع و بهره وری

نگذارید دانشتان مانع کار شود

ما نباید خود را زندانی دانشی سازیم که آموخته ایم و دست و پای خود را ببندیم.
هر گاه کاری پیش روی شما قرار میگیرد، بهتر آن است که به کار بپردازید و آن را آغاز کنید، بی آنکه بیش از اندازه درباره آن به اندیشیدن سرگرم شوید. هنگامی که پی بردید در عمل چه چیزی از شما انتظار می رود، می توانید برای بازنگری و به پایان رساندن کامل و با کارآمدی آن وظیفه به اندوخته دانش خود تکیه کنید. در آن مرحله آموخته های کتابی و دانش فنی و نظری شما به صورت دایره ای شما در خواهد آمد، نه مانع و دشواریهای راه شما.
منبع از کتاب گامی برای همسازی هدفهای فردی و سازمانی
تالیف : کونوسوکی ماتسوشتیا
ترجمه: دکتر محمل علی طوسی

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:٥٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱٢
comment نظرات ()