مدیریت صنایع و بهره وری

کیفیت برتر و بهای کمتر

اوضاع چنین می نمود که باید با شتاب بهتر از این شد . پس پیام من به سازمان این بود که :

قانون بازی دگرگون خواهد شد ـ دگرگونی ژرف باید با هم برنامه ای برای رویاروئی با دهه های

آینده ـ دهه ای کاملا متفاوت بریزیم حرکت از کیفیت پایین و بهای بالابه سوی کیفیت برتر و

بهای کمتر . برنامه ها ـ کیفیت بر گزیده ـ و نظم آهنین آنان در ساختن کسب و کار تازه ما را

یاری داد

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱٠/٤
comment نظرات ()