مدیریت صنایع و بهره وری

راههای افزایش بصیرت عبارتند از:

ـ توفیق های گذشته را تجزیه و تحلیل کنید
به مسائلی نگاه کنید که در حل آن توفیق یافته اند. ریشه های این مسائل چه بود؟ عامل توفیق شما چه بود؟ اگر بتوانید گرانمایه مسئله را در چند کلمه بیان کنید، راه حل مسائل آینده را نیز یاد خواهید گرفت.
ـ از دیگران سرمشق بگیرید
کدام رهبر بزرگ را می ستائید؟ برخی از آنها را که از نظر شغل یا استعداد شبیه شما هستند برگزینید و زندگی نامه آنان را بخوانید. آشنایی با فکر رهبران بصیر، بر بصیرت شما می افزاید.
ـ به ندای درون خود گوش دهید
روزهای را به یاد آورید که ندای درونی خود را می شنیدید و آن ندا درست بود (ممکن است که به آن گوش داده باشید یا نداده باشید). وجه مشترک همه این تجریه ها چیست؟ روندی را ییدا کنید که نمایانگر چند و چون شم شما باشد.
منبع : کتاب صفتهای بایسته یک رهبر
نویسنده : جان ماکسول
مترجم : کیاوند

   + مهندس فریدون دشتی ; ۳:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱۸
comment نظرات ()