مدیریت صنایع و بهره وری

رهبری کارآمد و موثر:

ـ چگونه می توان هوش و حواس خود را روی یک نقطه متمرکز کرد و رهبری کارآمد و موثر شد؟ این دری است که با دو کلید باز می شود: تعیین اولویت ها و تمرکز . رهبری که اولویتهای خود را می شناسد اما تمرکز ندارد می داند چه باید بکند اما هیچ گاه کار نمی کند. اگر تمرکز دارد اما الویتها را نمی شناسد، کارش عالی است اما ییشرفتی ندارد. اما اگر مهار هر دو را در دست بگیرد می تواند کارهای بزرگ انجام دهد.
منبع : صفتهای بایسته یک رهبر
نویسنده : جان ماکسول
مترجم : کیاوند

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱۸
comment نظرات ()