مدیریت صنایع و بهره وری

شرارت و فساد در شاهنامه

شخصیت های دیگری نیز همچون ضحاک و سلم و تور وجودشان آکنده از شرارت و بدخویی و فساد است.

آنها مأموران اهریمنند و قصد نابودی و فساد در امور جهان را دارند

   + مهندس فریدون دشتی ; ۱:۱٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٤
comment نظرات ()