مدیریت صنایع و بهره وری

رهنمودهایی برای استفاده از وقت و انرژی

ـ ۷۰ درصد بر نقاط قدرت خود تکیه کنید
رهبران موثر که به اوج توانایی خود می رسند وقت و انرژی خود را در کاری صرف می کنند که از عهده آن بر می آیند. رمز کامیابی در این است که بر توانایی خود تکیه کنید و آنها را بیروارنید.
ـ ۲۵ درصد دنبال چیزهای نو باشید
رشد یعنی تغییر. اگر می خواهید بهتر شوید، باید همیشه در حال تغییر و ییشرفت باشید. این یعنی اینکه در میدان های جدید گام بردارید.
ـ ۵ درصد مراقب ضعف های خود باشید.
منبع : صفتهای بایسته یک رهبر
نویسنده : جان ماکسول
مترجم : کیاوند

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:۳٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱۸
comment نظرات ()