مدیریت صنایع و بهره وری

تویودا بازار خودرو

آنها شیوه جدید از تولید که بعدها تولید ناب نام گرفت را ایجاد کردند.
تولید فقط 2685 خودرو در شرکت تویوتا تا سال 1950
دیدار تویودا از کارخانه فورد در بهار 1950
نتیجه گیری تویودا، عدم امکان نسخه برداری از تولید انبوه بدلیل :
1.
کوچک بودن بازار داخلی
2.
نیاز به انواع وسیله نقلیه
3.
عدم امکان خرید گسترده آخرین تکنولوژی غرب
4.
وجود تولیدکنندگان بزرگ خودرو در جهان
جیمز پی ووماک و دانیل تی جونز، دو تحلیل گر برجسته صنعتی جهان ، تفکرناب را در پاسخ سوال:چگونه می توان یک سازمان آلوده به تولید انبوه را ناب کرد؟ در قالب تحقیق چهارساله ای بصورت کتاب منتشر کردند که سه بخش عمده را شامل میشود:
1-
اصول ناب 2- خیزش ناب(از تفکر تا عمل) 3- بنگاه اقتصادی ناب.
در رهیافت تولید ناب (LEANPRODUCTION) میتوان با کم ترین امکانات انجام بیشترین کارها با توجه به داده های مبتنی بر <ارزیابی مقایسه ای > (BENCHMARKING) که نشان دهنده سازماندهی امور مربوط به <مدیریت ارتباط با مشتری >، <زنجیره تامین >، <تکوین محصول > و <عملیات تولید>، است میسر کرد و آن ، همانا رهیافتی است که شرکت تویوتا، بعد از جنگ جهانی دوم ، پیشگام آن بوده است .عرصه کنونی کسب و کار ، تصویری جدید از سازمان ارائه می‌کند که با این نگرش جدید , مجموعه سازمان ،مجموعه‌ای از فرایندهایی است که هدف آنها مستلزم ایجاد ارزش برای مشتری و آفرینش ارزش درخود سازمان است .
ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻨﻴﺎدی ﺗﻔﻜﺮﻧﺎب ،در رﻳﺸﻪ کن کردن اﺗﻼف و ﺁﻓﺮﻳﻨﺶ ارزش در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻬﻔﺘـﻪ اﺳــﺖ

 

   + مهندس فریدون دشتی ; ٢:٤۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٧
comment نظرات ()