مدیریت صنایع و بهره وری

چگونگی تقسیم توجه و تمرکز:

رام کنندگان حیوانات درنده هنگام ورود به قفس شیر چاریایه ای همراه دارند. چرا چاریایه ؟ برای اینکه چاریایه ، از تفنگ بی هوشی که بگذریم ، بهتر از هر چیزی دیگر شیر را رام می کند. وقتی که رام کننده یایه های آن را به سمت صورت شیر میگرد، حیوان سعی می کند که در آن واحد روی هر چهاریایه تمرکز نماید. این امر او را فلج می کند. تقسیم توجه و تمرکز کارتان را دشوار می سازد.
منبع : صفتهای بایسته یک رهبر
نویسنده : جان ماکسول
مترجم : کیاوند

   + مهندس فریدون دشتی ; ٤:٤۸ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/۱۸
comment نظرات ()